Clinical Hypnotherapy

Angelina Sofia Hartman

Czym jest hipnoza kliniczna ?

Według definicji Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego “hipnoza to stan świadomości
z udziałem skoncentrowanej uwagi i zmniejszonej percepcji bodźcow peryferyjnych, który
charakteryzuje się zwiększoną zdolnością reakcji na sugestie. „

Zmieniony stan świadomości występujący podczas hipnozy pozwala spojrzeć na wiele problemów z
nowej perspektywy i skupić się na elemencie doświaczenia( pomijając pozostałe).
Poprzez takie zwężenie uwagi można tym samym lepiej zidentyfikować to , co w danym momencie
pojawia się w ciele, umyśle czy sferze emocjonalnej i szybciej dotrzeć do istniejących w psychice
naturalnych zasobów , pomagających w rozwiązaniu danego problemu.
W stanie hipnozy osoba ma pełną kontrolę nad sobą i przyjmuje tylko sugestie , które są zgodne z jej
systemem wartości.
Hipnoza to ominiecie funkcji krytycznej świadomego umysłu i ustabilizowanie akceptowalnego
selektywnego myślenia ażeby osiągnąć zmianę, której pragniemy.

„It isn’t fate, it’s a pattern of unconscious behaviour. „

The treatment process

In the an hour and a half for you first session, I going ask questions about you and the issue/ s you want to deal with, what you’ve tried previously, what you ‘ve notice  triggers the condition , and what you ‘d like to achieve and how you would know you’d achieved it.

Then I ‘ ll explain the process of hypnosis and answers any questions you may have about the process.

The next step is ,  using appropriate techniques,  Helping you to achieve a trance- like state, in which external distraction are removed and my voice is placed at the center of your consciousness.

Ones you ‘re in a receptive state, the work takes place. Led by your answers you gave in the beginning, I will make suggestions that help you with the changes you want to make.

When I feel you explored your subconscious mind and completed your change work, I will bring you out of the trance.

After session you ‘ ll feel mentally and physically calm, relaxed and positive and the change work you did will start to manifest.

You will get MP3 recording of the session and homework to improve the healing process.

Through each successive session, you learn to cope with  the stressor/s in a healthier  way and observe them from a detached space.

You may eventually be able to practice self- hypnosis and can use this skills as needed- for instance, after a chemotherapy treatment.

 

Contact Me

Call

06-18725568

Email

angisheart33@gmail.com 

Address

Nieboerweg 236
2566gd The Hague

Hours

Mon – sat: 09:00 – 17:00

This post is also available in: English (angielski)